Engagera dig i Shake Me!

Hej, och tack för visat intresse!

Shake Me översätts med Weblate, ett webbverktyg designat för att underlätta översättning för både utvecklare och översättare.

Översättningsprojektet för Shake Me till svenska har för närvarande 51 strängar för översättning och är 0.0% klart.

Om du vill bidra till översättningen av Shake Me måste du registrera dig på den här servern.

Då du aktiverat ditt konto kan du fortsätta till översättningsavdelningen.