Engagera dig i Stopwatch!

Hej, och tack för visat intresse!

Stopwatch översätts med Weblate, ett webbverktyg designat för att underlätta översättning för både utvecklare och översättare.

Översättningsprojektet för Stopwatch till svenska har för närvarande 47 strängar för översättning och är 0.0% klart.

Om du vill bidra till översättningen av Stopwatch måste du registrera dig på den här servern.

Då du aktiverat ditt konto kan du fortsätta till översättningsavdelningen.