Engagera dig i Volume Control!

Hej, och tack för visat intresse!

Volume Control översätts med Weblate, ett webbverktyg designat för att underlätta översättning för både utvecklare och översättare.

Översättningsprojektet för Volume Control till svenska har för närvarande 65 strängar för översättning och är 0.0% klart.

Om du vill bidra till översättningen av Volume Control måste du registrera dig på den här servern.

Då du aktiverat ditt konto kan du fortsätta till översättningsavdelningen.