When User Action Translation
a month ago None Suggestion added Call Recorder/Translations - Vietnamese
2 months ago None Suggestion added Call Recorder/Translations - Vietnamese
2 months ago None Suggestion added Call Recorder/Translations - Vietnamese
4 months ago None Suggestion added Call Recorder/Translations - Vietnamese
6 months ago None Commited changes Call Recorder/Translations - Vietnamese
6 months ago None Suggestion added Call Recorder/Translations - Vietnamese
7 months ago Nguyen Hung Cuong New translation Call Recorder/Translations - Vietnamese
Bản Call Recorder mất phí xóa quảng cáo trên ứng dụng và kích hoạt các chức năng cao cấp như:

- Chia sẻ tập tin ghi âm.
- Hỏi lưu sau mỗi cuộc gọi.
- Tự động tải các bản ghi âm lên Dropbox hoặc Google Drive

Bạn cần cài đặt Call Recorder bản miễn phí trên điện thoại của bạn.
7 months ago Nguyen Hung Cuong New translation Call Recorder/Translations - Vietnamese
Quá số lượng tệp ghi âm được cho phép. Thử chọn ít tệp hơn để chia sẻ.
7 months ago Nguyen Hung Cuong New translation Call Recorder/Translations - Vietnamese
Mở Call Recorder
7 months ago Nguyen Hung Cuong New translation Call Recorder/Translations - Vietnamese
Mã bản quyền này chỉ được dùng để kích hoạt chức năng cao cấp trong ứng dụng Call Recorder. Bạn cần cài đặt ứng dụng Call Recorder trên điện thoại để dùng.
Browse all translation changes

Locking

Locking the translation will prevent others to work on translation.

Translation is currently not locked.

Statistics

Percent Strings Words
Total 177 961
Translated 94.3% 167 755
Review 0.0% 0
Failing check 3.9% 7

Last activity

Last change April 9, 2019, 10:20 p.m.
Last author Nguyen Hung Cuong

Activity in last 30 days

Activity in last year