Suggestions made 12
Translations made 91
Last login April 9, 2019, 8:38 p.m.
Registration date April 9, 2019, 8:12 p.m.

Projects

Call Recorder

Activity in last 30 days

Activity in last year

Recent changes

When User Action Translation
a year ago Nguyen Hung Cuong New translation Call Recorder/Translations - Vietnamese
Bản Call Recorder mất phí xóa quảng cáo trên ứng dụng và kích hoạt các chức năng cao cấp như:

- Chia sẻ tập tin ghi âm.
- Hỏi lưu sau mỗi cuộc gọi.
- Tự động tải các bản ghi âm lên Dropbox hoặc Google Drive

Bạn cần cài đặt Call Recorder bản miễn phí trên điện thoại của bạn.
a year ago Nguyen Hung Cuong New translation Call Recorder/Translations - Vietnamese
Quá số lượng tệp ghi âm được cho phép. Thử chọn ít tệp hơn để chia sẻ.
a year ago Nguyen Hung Cuong New translation Call Recorder/Translations - Vietnamese
Mở Call Recorder
a year ago Nguyen Hung Cuong New translation Call Recorder/Translations - Vietnamese
Mã bản quyền này chỉ được dùng để kích hoạt chức năng cao cấp trong ứng dụng Call Recorder. Bạn cần cài đặt ứng dụng Call Recorder trên điện thoại để dùng.
a year ago Nguyen Hung Cuong New translation Call Recorder/Translations - Vietnamese
Cảm ơn bạn đã lựa chọn và hỗ trợ ứng dụng của chúng tôi!
a year ago Nguyen Hung Cuong New translation Call Recorder/Translations - Vietnamese
Mã bản quyền
a year ago Nguyen Hung Cuong New translation Call Recorder/Translations - Vietnamese
Hoàn thành
a year ago Nguyen Hung Cuong New translation Call Recorder/Translations - Vietnamese
Cần cải thiện những gì?
a year ago Nguyen Hung Cuong New translation Call Recorder/Translations - Vietnamese
Danh bạ được dùng để hiển thị tên và hình ảnh liên lạc
a year ago Nguyen Hung Cuong New translation Call Recorder/Translations - Vietnamese
Tạo và quản lý các cuộc gọi thoại để tự động bắt đầu và kết thúc ghi âm
Browse all changes for user