Suggestions made 26
Translations made 124
Last login June 17, 2017, 4:20 p.m.
Registration date Oct. 5, 2016, 5:39 p.m.

Projects

Call Recorder

Activity in last 30 days

Activity in last year

Recent changes

When User Action Translation
2 months ago Saeid JP Translation changed Call Recorder/Translations - Persian
اگر این گزینه فعال باشد و شما تصمیم به حذف نرم افزار داشته باشید، شما باید تهیه پشتیبان از تمام ضبط های مهم را انجام دهید، همه آنها حذف خواهند شد و آن ممکن نخواهد بود به طور خودکار ضبط ها بعد از نصب برنامه دوباره وارد شوند.
2 months ago Saeid JP Translation changed Call Recorder/Translations - Persian
اگر این گزینه فعال باشد سپس این امکان وجود نخواهد داشت برای وارد کردن خودکار به نسخه حرفه ای. علاوه بر این، انجام پشتیبان گیری از تمام ضبط مهم است اگر شما تصمیم به حذف این برنامه دارید همه آنها حذف خواهد شد.
2 months ago Saeid JP Translation changed Call Recorder/Translations - Persian
همه تماس های ضبط شده قدیمی تر پس از انتخاب دوره روزانه به صورت خودکار حذف خواهند شد
2 months ago Saeid JP Translation completed Call Recorder/Translations - Persian
2 months ago Saeid JP New translation Call Recorder/Translations - Persian
مشکل در ضبط؟
2 months ago Saeid JP New translation Call Recorder/Translations - Persian
برای عیب یابی اینجا را ضربه بزنید
2 months ago Saeid JP New translation Call Recorder/Translations - Persian
خطا در حین ضبط
2 months ago Saeid JP New translation Call Recorder/Translations - Persian
تماس در حال ضبط شدن است
2 months ago Saeid JP New translation Call Recorder/Translations - Persian
حذف به صورت خودکار ضبط های بارگزاری شده از تلفن
2 months ago Saeid JP New translation Call Recorder/Translations - Persian
حذف بارگزاری شده ها
Browse all changes for user